1. tuinders
1.1. Hoe lang blijven tuinders lid van de VtvA?
De huidige leden opgedeeld naar het jaar van inschrijving
1970
1980
1990
2000
2010
2020
1.2. tuinders kiezen bij voorkeur een tuin dichtbij huis
Schematische plattegrond van Arnhem met in het midden de vijf locaties van de VtvA en daarom heen de wijken waarin het merendeel van de leden van de vereniging woont. De ‘taartpunten’ tonen het aandeel van deze wijken per lokatie. De diameters verwijzen respectievelijk naar het aantal tuinders per locatie en het aantal tuinders dat in de wijk woont.

Locaties, van links naar rechts:
Parkweg, Braamberg, Cattepoelseweg, Bosweg en Kweek.
Wijken, van links naar rechts:
Burgemeesterswijk; Alteveer; Sint Marten; Klarendal; Monnikenhuizen; Velperweg, Molenbeke en Plattenburg; Angerenstein en Paasberg.
2. medetuinders
2.1. medetuinders per lokatie
Tuinders kunnen hun tuin op hun eentje bewerken of samen met één of meer medetuinders. Hoe verhoudt, per lokatie, het aantal medetuinders zich tot het aantal tuinen?
2.2. medetuinders en tuingrootte
Hoe verhoudt het aantal medetuinders zich tot het formaat van de tuin?
2.3. medetuinders en tuinkeuringen
Doen tuinders die hun werkzaamheden delen met een medetuinder het beter of minder goed, afgaand op het oordeel van de tuinkeurders bij de drie meest recente keuringen?
3. tuinen
3.1. de verschillende afmetingen van onze tuinen
De VtvA kent tuinen van verschillende afmetingen. Hoe verhouden verschillende maten zich tot elkaar, in aantallen en in het totaal gepachte oppervlak?
3.2. afmetingen tuinen per lokatie
De VtvA kent tuinen van verschillende afmetingen. Hoe verhouden die zich onderling op de verschillende lokaties?
Braamberg:
100m²
2 tuinen
150m²
16 tuinen
200m²
20 tuinen
300m²
10 tuinen
Bosweg:
75m²
4 tuinen
100m²
5 tuinen
150m²
29 tuinen
200m²
5 tuinen
225m²
2 tuinen
300m²
15 tuinen
Cattepoelseweg:
150m²
14 tuinen
200m²
3 tuinen
225m²
2 tuinen
300m²
11 tuinen
Kweek:
50m²
6 tuinen
100m²
8 tuinen
125m²
4 tuinen
150m²
47 tuinen
200m²
11 tuinen
250m²
6 tuinen
300m²
34 tuinen
Parkweg:
40m²
1 tuinen
50m²
7 tuinen
75m²
5 tuinen
100m²
2 tuinen
150m²
66 tuinen
200m²
11 tuinen
225m²
1 tuinen
300m²
51 tuinen
4. tuinkeuringen
4.1. kans op een brief
Leden van de VtvA controleren vier keer per jaar onderling of alle tuinen volgens de regels van de vereniging worden bewerkt. Is iets niet goed bevonden, dan ontvangt de tuinder de bevindingen per brief.
De kans dat men zo’n brief ontvangt, hangt – statistisch gezien – af van het aantal eerdere keuringen op rij die aanleiding gaven tot een brief: