Op de Algemene Ledenvergadering van 31 oktober 2022 zijn enkele wijzigingen in het tuinreglement vastgesteld. Deze wijzigingen gaan op 1 januari 2023 van kracht. Tegen die tijd zal onderstaande lijst worden aangepast aan de gewijzigde en dan geldende voorschriften.

Tuinkeuringen Volkstuindersvereniging Arnhem

De tuinen worden periodiek gekeurd op de volgende aspecten:

 1. Algemeen beeld:
  1. Ernstige verwaarlozing.
  2. Beginnende verwaarlozing: teveel onkruid op de tuin.
  3. Onkruid op het algemeen toegangspad, pad niet gemaaid.
  4. Slordig opgeslagen materialen op tuin of schuurtje.
  5. Rommel op de tuin zoals afval van hout/metaal/plastic/glas/puin.
  6. Felgekleurde materialen en partytenten.

 2. Hagen, bomen en struiken:
  1. Haag hoger dan 1,50 meter.
  2. Haag te breed: meer dan 50 cm/over de rooilijn/niet gesnoeid.
  3. Binnenkant van de buitenhaag van het complex niet gesnoeid.
  4. Boom (fruitboom of gedoogde boom) hoger dan 3 meter.
  5. Struik of conifeer hoger dan 2 meter.

 3. Afrasteringen en toegangshekken individuele tuinen:
  1. Afrastering tussen de tuinen verwaarloosd.
  2. Afrastering te hoog (meer dan 1,50 meter).
  3. Toegangshek verwaarloosd of kapot.
  4. Hinderlijke gewassen of composthoop tegen afrastering toegangspad.
  5. Onkruid en/of woekerende gewassen te dicht op de tuinbuurgrens.

 4. Opstallen (schuurtjes en kassen):
  1. Schilderwerk onvoldoende.
  2. Verrotte materialen.
  3. Dak verwaarloosd.
  4. Te felle kleuren.

 5. Woekerende gewassen:
  1. Bamboe of riet op de tuin.
  2. Woekeronkruid zoals kweekgras, zevenblad, haagwinde, heermoes, berenklauw.
  3. Fruitstruiken woekeren teveel.
  4. Meer dan 15% van het tuinoppervlak gras, niet gemaaide graspaadjes.

 6. Seizoen:
  1. Aardappelteelt op het verkeerde tuingedeelte.
  2. Hagen niet geknipt (juni en september).
  3. Bonenstokken nog aanwezig (1 november).
  4. Losliggend plastic en tuinmeubels (1 november).